Heta Arbeten utbildningar

Alla heta arbeten utbildningar i vår regi mellan den 17 mars och 17 april ställs in.

Är du anmäld till en utbildning under perioden kommer du att få boka om dig till ett senare kurstillfälle under året. Du kan även avboka din plats.

Nya datum: v 17 : tisdag 21/4, Torsdag 23/4 och fredag 24/4

Efter att Folkhälsomyndigheten meddelade att vi har en samhällspridning i Sverige, och regeringens uppmaning till gymnasier och komvux att inte hålla utbildningar i lokal, har vi beslutat att ställa in alla våra heta arbeten utbildningar mellan den 17 mars och 17 april.

Det är ett tråkigt men nödvändigt beslut som vi tagit med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och den osäkerhet som nu råder. Vi beklagar de olägenheter som detta medför för dig som deltagare. Vi följer utvecklingen noga och återkommer med mer information kring heta arbeten utbildningar.

Idag har UKHA (Utbildningskommittén för Heta Arbeten®) med anledning av detta tagit beslut att förlänga giltighetstiden för de certifikat Heta Arbeten® som går ut i mars 2020. Dessa kommer att vara giltiga till och med den 17 april 2020. De personer som har certifikat som går ut i mars kommer att informeras via e-post eller sms. Eventuella andra åtgärder värderas löpande.

Brandskyddsföreningen följer noga utvecklingen kring covid-19 och kommer vid behov att uppdatera information och riktlinjer efter uppdateringar från Folkhälsomyndigheten

Inplanerade utbildningstillfällen 2020

Gällivare

Vecka 17:
Tisdag 21/4
Torsdag 23/4
Fredag 24/4

Heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, är utbildade och har certifikat.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Utbildningens syfte

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Vem behöver gå Heta Arbeten?

Anställda och entreprenörer som utför heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Behörighet efter genomförd utbildning

Utbildningen ger behörighet och certifiering Heta Arbeten®, giltighetstid 5 år.

För att utbilda och certifiera dig i Heta Arbeten® vänder du dig till någon av alla de arrangörer som arrangerar utbildningar Heta Arbeten® runt om i landet. Arrangörerna är godkända och de har instruktörer med den kompetensnivå som Utbildningskommittén Heta Arbeten® ställer krav på.

OBS! För att kunna göra certifierings testet i slutet på utbildningen måste deltagaren kunna legitimera sig med godkänd legitimation. T ex sv körkort, id handling eller pass. Är ni flera och vill ha ett annat datum kontakta mig för pris.

Vi kan även hålla utbildningen på engelska, detta kräver minst 5 deltagare och minst 8 dagars förbokning för beställning av litteratur på önskat språk.(engelska, ryska)

Anmälan

Läs vår integritetspolicy innan du godkänner.
logga orginal
Baxis HB | Kattfotsvägen 11, 98235, Gällivare
sigge@baxis.se | 070-359 77 71

Kattfotsvägen 11
982 35, Gällivare

info @ stoppabranden.nu

+46 70 359 77 71
Stäng meny