Heta Arbeten

Heta arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand.
Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. Till exempel svets, rondell, lödning, varmlufts pistol osv.bok

 

Efter kursen genomförs en digital certifiering via dator, surfplatta eller smartphone, så ta gärna med det till kursen om du har något av detta.

Pris per deltagare: 2900 kr exkl moms.
Inkl: certifiering, dokumentation, kaffe och lunch

Vi bekräftar er anmälan per e-post med faktura, närmare vägbeskrivning samt kursprogram. Kursavgiften skall vara betald 2 dgr innan kursdatum.

Välkomna!halogga

Sigge Matti
Brandmästare
StoppaBranden.nu
Certifierad instruktör och arrangör
Konta
bsf logkta oss för att göra en anmälan

För att få göra Brandfarliga Heta Arbeten på en tillfällig arbetsplatsmåste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som Heta Arbeten medför, och ha ett godkänt certifikat

Vi utbildar era anställda enligt Svenska Brandskyddsföreningens kursplan i brandfarliga heta arbeten.
Personen som deltagit erhåller ett certifikat som är gällande i 5 år.

Har ni flera anställda som behöver nya / förnya sitt certifikat.
Kontakta mig så kan jag ordna en speciell utbildning för era anställda med kort varsel.

Pris 2900 + moms / pers (gäller utb.  i Gällivare)

Vid ordinarie utbildning ingår kaffe och lunch.

 

nuab-logoFörutom utbildning i Heta Arbeten kan vi i samarbete med Norrländsk utbildningskonsult AB även erbjuda fallskydds utbildningar, truck- och maskinutbildningar, lastmaskinsutbildningar och olika krav och säkerhetsutbildningar.